030 - 820 00 20
Menu

Geplaatst: 16 januari 2019

Downloaden bankbestanden

Beschikt u nog niet over een automatische boekhoudkoppeling dan is het raadzaam om periodiek een download te maken van uw bankdata.

U kunt via internetbankieren uw digitale bankbestanden downloaden. Om uw bankafschriften veel sneller en efficiënter te kunnen verwerken in uw administratie, hebben wij deze download nodig. Dit bestand kunnen wij vervolgens importeren in uw administratie.

De hiervoor benodigde bestanden worden MT940 of CSV bestanden genoemd. Afhankelijk van waar u bankiert kunt u maximaal tot 1,5 jaar terug bestanden downloaden. Doet u dit daarom tijdig, hiermee voorkomt u dat wij onnodig meer tijd aan uw administratie moeten besteden en helaas hiervoor extra kosten in rekening moeten brengen.

Het handmatig downloaden is niet voor iedere bank nodig, voor de navolgende banken (ABN-AMRO, ING Bank, Rabobank en KNAB) kunnen wij een automatisch boekhoudkoppeling instellen..

Op werkdagen worden uw dagafschriften dan automatisch ingelezen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Van helder.
Geplaatst: 12 december 2018

Fiscus mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

De inspecteur van de Belastingdienst kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de huurcontracten van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing, oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De zaak draaide om de aangifte IB/PVV 2010 van een man die in box 3 melding had gemaakt van een aantal onroerende zaken ter waarde van ruim acht ton. De inspecteur verzocht de belastingplichtige om de huurcontracten daarvan te overleggen en wilde ook toestemming om de panden inpandig op te mogen nemen. Nadat de pandeigenaar daar niet op reageerde legde de inspecteur een informatiebeschikking op.

In hoger beroep ging het alleen nog om de vraag of de inspecteur de huurcontracten mocht opvragen. Het Hof is daarover van oordeel ‘dat, in overweging nemend dat partijen van mening verschillen over de vraag hoe de waarde in het economische verkeer van de panden in 2010 moet worden vastgesteld, en dat de methode van waardevaststelling nog open ligt en dus ook niet op voorhand vaststaat of wel of niet een huurwaardekapitalisatiemethode wordt gebruikt, de Inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de huurcontracten van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing van belanghebbende.’
Geplaatst: 6 december 2018

Ook zonder zelfstandig declaratierecht kan sprake zijn van ondernemerschap

Op 30 november 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Een kaakchirurg (in opleiding) werkte in een ziekenhuis op basis van een contract met een maatschap. Haar inkomsten daaruit had zij aangegeven als winst uit onderneming. Eerder stelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep dat het ontbreken van het eigen declaratierecht betekende dat zij geen ondernemer kon zijn. Ook speelde een rol –volgens het Gerechtshof – dat de maatschap 50% van haar declaraties doorbetaalde.

De Hoge Raad heeft nu aangegeven dat deze twee argumenten op zich niet voldoende zijn om het ondernemerschap te ontzeggen. De Hoge Raad vindt namelijk dat het ontbreken van het declaratierecht in samenhang met de andere voor het ondernemerschap belangrijke vereisten moet worden bezien, zoals continuïteit, lopen van ondernemersrisico etc. De zaak is nu verwezen naar het Hof Den Bosch om opnieuw te beoordelen. In 2015 hebben de medisch specialisten het zelfstandig declaratierecht verloren, en mede daarom hun structuur aangepast. Ook in dat verband zal het vervolg van deze kwestie belangrijk zijn. De definitieve uitspraak van het Hof Den Bosch zal waarschijnlijk nog enige tijd op zich laten wachten. Wij houden u op de hoogte.

 
Geplaatst: 26 november 2018

Studiekosten: in 2018 nog aftrekbaar

Studiekosten zijn dit jaar nog aftrekbaar. De aftrek van studiekosten en/of opleidingskosten is beperkt tot kosten die u maakt om daarmee (een beter) inkomen te gaan verwerven,inkomsten uit arbeid of winst.

Deze aftrek is beperkt tot het college- of inschrijfgeld, de les-, cursus- en examengelden én de door de onderwijsinstelling verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen. Daarbij is computerapparatuur expliciet uitgesloten. Werkt u in loondienst? Dan kan uw werkgever een vrije vergoeding geven voor aanvullende scholingsuitgaven die u ‘als student’ zelf niet kan aftrekken.

 
Geplaatst: 15 november 2018

Eindejaartips 2018

Inmiddels is het jaar 2018 al weer bijna om en komt de jaarwisseling al weer snel in zicht. Taditioneel hebben wij weer onze eindejaartips samengesteld met daarin diverse fiscale aandachtspunten en tips.

Klik hier om de PDF te bekijken.
Geplaatst: 6 november 2018

Ook buitenlandse bankrekeningen moeten aangegeven worden

Iemand die woont in Nederland moet in box III al het vermogen opgeven, waar dat ook ter wereld wordt aangehouden. Hierover bestaan hardnekkige misverstanden.
Zeer onlangs is er weer een uitspraak geweest van een Rechtbank waarin een door de belastingdienst opgelegde boete in stand is gebleven. Het ging om een belastingplichtige die woonde en werkte in Nederland, maar in Duitsland een bankrekening had. Dat saldo had de betreffende persoon niet opgegeven in zijn aangifte omdat hij dacht dat dat niet nodig was. De inspecteur corrigeerde de aangifte en legde 100% boete op, uiteindelijk verminderd tot 40%. De Rechtbank zag geen aanleiding om deze boete te verminderen.
Het is dus belangrijk om alle vermogensbestanddelen waar ook ter wereld aan te geven. Bij het maken van de aangifte kan vervolgens worden beoordeeld of het verdrag met het “andere” land aanleiding geeft voor een vrijstelling in Nederland. Dat is bijna altijd zo met onroerende zaken (bijvoorbeeld een tweede huis in het buitenland) maar bijna nooit met een bankrekening.
Geplaatst: 17 oktober 2018

Afschaffing dividendbelasting gaat definitief niet door!

De 1,9 miljard euro die vrijkomt nu het kabinet de dividendbelasting toch niet afschaft, gaat onder meer naar de verlaging van de winstbelasting.

Voor alle bedrijven, van klein tot groot, gaat de vennootschapsbelasting de komende jaren verder omlaag dan het kabinet eerder al had aangekondigd, schrijft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) in een Kamerbrief.

De brief ging maandagavond naar de Kamer, nadat premier Mark Rutte eerder op de dag bekendmaakte dat het kabinet de afschaffing van de dividendbelasting definitief van tafel heeft geveegd.

Snel sprak de verwachting uit dat het vervangend pakket met maatregelen op meer draagvlak kan rekenen. Zo heeft de verlaging van de vennootschapsbelasting volgens hem een aantoonbaar positief effect op de economische groei. Bij de afschaffing van de dividendbelasting ontbrak die wetenschappelijke onderbouwing.

Winstbelasting verder omlaag

Het kabinet was al van plan de vennootschapsbelasting voor grote ondernemingen stapsgewijs te verlagen van 25 naar 22,25 procent. Het tarief voor het midden- en kleinbedrijf zou van 20 naar 16 procent verlaagd worden. In de nieuwe plannen die Snel heeft ontvouwd, komen de tarieven in 2021 uit op respectievelijk 20,5 en 15 procent.

Grote bedrijven moeten wel wat langer wachten op verlaging van de winstbelasting. De eerste stap die voor volgend jaar gepland stond, gaat niet door. In de twee jaar daarna daalt de belasting op bedrijfswinsten boven de 200.000 euro echter wel een stuk sneller dan voorzien.

Ook werkgeverslasten verder omlaag

De inperking van een gunstige belastingregeling voor buitenlandse werknemers gaat wel door, maar er komt een overgangsregeling voor expats die daar al in 2019 of 2020 door zouden worden getroffen. Om het ondernemersklimaat verder te verbeteren, wordt vanaf 2021 structureel 200 miljoen euro uitgetrokken om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen.

Het kabinet verzacht daarnaast de pijn voor directeuren-grootaandeelhouders, die voortaan belasting moeten gaan betalen op hoge leningen die zij afsluiten bij hun eigen onderneming. Ook wordt het innovatieve bedrijven met een extra belastingkorting makkelijker gemaakt om te investeren in onderzoek en ontwikkeling.

Alle maatregelen bij elkaar zijn goed voor een bedrag van circa 1,9 miljard euro structureel vanaf 2020. Dat is ook het bedrag dat gemoeid was met de afschaffing van de dividendbelasting.
Geplaatst: 2 oktober 2018

Beperking afschrijving vastgoed

Een BV kan op een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot op de helft van de WOZ-waarde, en op een beleggingspand tot op de WOZ-waarde. Dat verschil in bodemwaarde vervalt per 1 januari 2019: de BV kan dan op alle gebouwen nog slechts afschrijven tot op de WOZ-waarde. Dit zal tot het gevolg hebben dat BV’s vaak niet meer kunnen afschrijven op het praktijkgebouw: wanneer de fiscale boekwaarde lager is dan de WOZ-waarde mag er niet meer worden afgeschreven.

Als de fiscale boekwaarde van het gebouw door afschrijvingen vóór 2019 al lager is dan de WOZ-waarde, hoeft geen opwaardering plaats te vinden. Deze afschrijvingsbeperking geldt uitsluitend in de vennootschapsbelasting; voor inkomstenbelasting ondernemers blijft het mogelijk om een gebouw in eigen gebruik af te schrijven tot 50% van de WOZ-waarde.

 
Geplaatst: 24 september 2018

Van helder wint de Yuki fast growing award

Ieder jaar organiseert Yuki een bijeenkomst voor de belangrijkste Yuki-partners, dit jaar in Rotterdam. Er is dan de gelegenheid om bij te praten, te kijken naar nieuwe ontwikkelingen in Yuki en last but not least aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking van de Yuki-awards.

Dit jaar waren wij met twee andere kantoren genomineerd voor de zogenaamde “fast growing award”. Deze wordt uitgereikt aan het accountantskantoor met wie Yuki de samenwerking het afgelopen jaar het snelst heeft kunnen laten groeien. Afgelopen woensdag 19 september was de uitreiking en met veel trots kunnen wij melden dat wij hebben gewonnen! Onze klanten zijn erg tevreden over het werken met Yuki dus wie weet maken wij volgend jaar opnieuw kans.

 
Geplaatst: 19 september 2018

Prinsjesdag

Op dinsdag 18 september jl. is de jaarlijkse miljoenennota weer aangeboden. Een belangrijk onderdeel daarvan is uiteraard het belastingstelsel. De koning noemde het in de Troonrede de “modernisering van het belastingstelsel”. Inmiddels is ook de inhoud van de verschillende wetgeving 2019-2020 bekend gemaakt. Wij zullen u daar op hele korte termijn uitgebreider over informeren; in dit nieuwsbericht enkele opvallende highlights.

Het meest bekende onderdeel de afschaffing van de dividendbelasting is verwerkt in alle verzamelwetgeving die alleen in zijn geheel kan worden aangenomen, de afschaffing van de dividendbelasting kan dus niet apart weggestemd worden.

Onder de naam vlaktaks gaat het stelsel van de inkomstenbelasting op de schop. In plaats van de huidige vier schijven komen er twee, met lagere tarieven. Het basistarief voor inkomens tot 68.507 euro wordt 36,93 procent. Voor hogere inkomens komt een toptarief van 49,5 procent. De hypotheekrenteaftrek wordt navenant verlaagd, in stapjes van 3 procent, maar pas vanaf 2020. Het lage btw-tarief – dus vooral de boodschappen – stijgt van 6 naar 9 procent. De vennootschapsbelasting op bedrijfswinsten gaat omlaag: het lage tarief (tot een winst van twee ton) van 20 tot 16 procent; het hoge tarief van 25 tot 22,25 procent bij winsten boven € 200.000; daaronder gaat het 16% tarief gelden. De stijging van het box II tarief wordt iets minder zwaar, waar eerder een stijging naar 28,5% was aangekondigd blijft deze beperkt tot 26,9%.