030 - 820 00 20
Menu

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over ons? Laat het ons direct weten, dan zorgen we zo snel mogelijk voor een goede oplossing!

Van Helder accountancy, belastingadvies en consultancy hecht waarde aan tevreden relaties. Daarom werken wij continue aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten gemaakt worden en kunnen zo ook misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze medewerkers, dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u uit om ons dat te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij uiteraard serieus en waar wenselijk zoeken wij naar een passende oplossing.

Onze klachtenprocedure in 7 stappen toegelicht:

  1. U dient schriftelijk uw klacht in bij Van Helder via info@van-helder.nl. Vermeld in ieder geval uw naam, klantnummer, telefoonnummer en de naam van de betrokken Van Helder-medewerker, de datum en een beschrijving van de klacht.
  2. Van Helder stuurt u binnen vijf werkdagen een bevestiging per e-mail. Hierin staat onder meer wie uw contactpersoon is. Hij of zij is niet betrokken bij de klacht of bij de medewerker waarover de klacht gaat.
  3. Van Helder neemt de klacht in behandeling. Als wij de klacht niet in behandeling nemen, hoort u dit – met uitleg – binnen vijftien werkdagen.
  4. Wij stellen de medewerker waarover de klacht gaat in de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal toe te lichten. Ook u mag nogmaals uw klacht toelichten (indien noodzakelijk). Van de toelichting worden aantekeningen gemaakt.
  5. Wij handelen de klacht indien mogelijk binnen vijftien werkdagen af. Dit kan worden uitgesteld, als we nog onvoldoende informatie hebben. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
  6. Uw contactpersoon schrijft een onderbouwde reactie op de klacht en stuurt deze naar u.
  7. Klacht in goede overeenstemming opgelost.

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.