030 - 820 00 20
Menu

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

9 mei 2018

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Tegelijk stelt de AVG ook hogere eisen aan de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en mag van organisaties verwacht worden dat zij zorgvuldig omgaan met de verplichtingen die de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de AVG van ons vraagt.

Wij hebben, net als u, ook met deze nieuwe regelgeving te maken. Vanuit onze dienstverlening voor u verwerken wij immers ook persoonsgegevens en dat moet zorgvuldig en conform de Wbp en AVG gebeuren.

Om deze reden moeten wij samen met u een verwerkersovereenkomst afsluiten. Deze overeenkomst hebben wij voor u voorbereid en u vindt het model van deze overeenkomst alvast ter inzage in uw online dossier (in Cliënt Online). Binnenkort krijgt u de overeenkomst ook persoonlijk elektronisch ter ondertekening aangeboden. U hoeft nu dus nog geen actie te ondernemen.

In het vervolg zullen wij mede vanwege de privacy wetgeving vaker van het online dossier gebruik maken en persoonlijke informatie (zoals jaarstukken, aangiften, prognoses) niet meer per mail aan u versturen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben dan kunt u daarover vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Delen op social media: