030 - 820 00 20
Menu

Arts mag worden bevraagd

19 februari 2019

De Belastingdienst mag contact opnemen met een arts om bijvoorbeeld de juistheid van aftrek voor een dieet te controleren. “Artsen mogen weigeren om aan de informatieplicht ten behoeve van de belastingheffing van derden te voldoen, omdat zij vanwege hun beroep tot geheimhouding verplicht zijn. Dit betekent echter niet dat het de belastingdienst niet is toegestaan om informatie of toelichtingen bij een arts op te vragen.” Het recht op privacy van de belastingplichtige wordt hier gewaarborgd door het verschoningsrecht waar een arts zich op kan beroepen. De belastingdienst mag dus informatie bij een arts in te winnen. Er zijn immers situaties denkbaar waarbij een belastingplichtige zijn arts toestemming geeft of heeft gegeven om de medische informatie aan de inspecteur te verstrekken.

De opgevraagde informatie mag alleen in het kader van de heffing worden gebruikt. De privacy van belastingplichtige blijft geborgd doordat de belastingdienst op grond van artikel 67 AWR tot geheimhouding van alle informatie die zij heeft verplicht is.

 

Delen op social media: