030 - 820 00 20
Menu

bezwaar tegen de heffing in box III

4 juni 2018

Tot 1 januari 2017 werd de heffing over het vermogen in box III vastgesteld op basis van een verondersteld rendement van 4% over het vermogen. Dit rendement werd de laatste jaren door vele belastingplichtigen niet gehaald.

Dat kan leiden tot situaties dat er belasting betaald moet worden over niet gerealiseerde inkomsten. Tegen de heffing in box III zijn daarom een aantal proefprocedures aangespannen, waarvan het verloop onzeker is.

Vanaf 1 januari 2017 is het systeem van heffing in box III aangepast maar volgens o.m. de Bond van Belastingbetalers is nog steeds sprake van een onredelijk systeem. Om die reden wordt geadviseerd tegen een aanslag waar box III vermogen in betrokken is, bezwaar te maken. Recent heeft de staatssecretaris van financiën bekend gemaakt dat hij bezwaarschriften tegen de heffing in box III zal aanwijzen als massaal bezwaar. Waardoor de bezwaarschriften dus collectief behandeld worden en er niet op individueel niveau uitspraak gedaan wordt. Het is wel nodig om zelf het initiatief te nemen tot een bezwaarschrift, het is dus niet zo dat iedereen automatisch recht heeft op aanpassing van de aanslag als de belastingdienst uiteindelijk ongelijk krijgt.

Wilt u bezwaar maken tegen de belasting in box III, neemt u dan uiteraard contact op met uw adviseur bij van helder.

Delen op social media: