030 - 820 00 20
Menu

Compensatieregeling voor zwangere vrouwelijke ondernemers

27 oktober 2017

Op 17 oktober 2017 heeft demissionair minister Asscher aan de Tweede Kamer laten weten dat hij een compensatieregeling gaat treffen voor vrouwelijke ondernemers die in de periode 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen van een kind. Het UWV moet deze compensatie gaan uitvoeren. Zodra de regeling is gepubliceerd moeten zelfstandigen die voor de uitkering in aanmerking komen, zich binnen drie maanden melden voor het verkrijgen van deze uitkeringen. De toezegging volgt op een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli 2017. De CRvB heeft in deze tussenuitspraak bepaald dat compensatie noodzakelijk is op grond van internationale verdragsbepalingen.

Oude regeling Op grond van de toenmalige Wet arbeid en zorg (Wazo) konden zelfstandigen in verband met zwangerschap en bevalling een uitkering ontvangen. Deze wettelijke regeling werd op 1 augustus 2004 ingetrokken en bevatte overgangsrecht tot 7 mei 2005. Met ingang van 4 oktober 2008 is een vergelijkbare regeling getroffen in de Wet zwangerschap- en bevallingsuitkering Zelfstandigen (ZEZ). In de periode tussen beide regelingen was er echter in het geheel regeling getroffen voor zelfstandigen in verband met zwangerschap en bevalling. Het ontbreken van een regeling bleek echter een schending op te leveren van het VN-vrouwenverdrag. De CRvB heeft dit in haar uitspraak bevestigd en vastgesteld dat er een compensatie moet worden gegeven. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nu een regeling gaan vormgeven, waarbij deze zelfstandigen alsnog een uitkering kunnen ontvangen van € 5.600.

Delen op social media: