030 - 820 00 20
Menu

Fiscus mag huurcontracten opvragen voor controle waarde box-3-panden

12 december 2018

De inspecteur van de Belastingdienst kan zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat de huurcontracten van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing, oordeelt het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch in navolging van Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De zaak draaide om de aangifte IB/PVV 2010 van een man die in box 3 melding had gemaakt van een aantal onroerende zaken ter waarde van ruim acht ton. De inspecteur verzocht de belastingplichtige om de huurcontracten daarvan te overleggen en wilde ook toestemming om de panden inpandig op te mogen nemen. Nadat de pandeigenaar daar niet op reageerde legde de inspecteur een informatiebeschikking op.

In hoger beroep ging het alleen nog om de vraag of de inspecteur de huurcontracten mocht opvragen. Het Hof is daarover van oordeel ‘dat, in overweging nemend dat partijen van mening verschillen over de vraag hoe de waarde in het economische verkeer van de panden in 2010 moet worden vastgesteld, en dat de methode van waardevaststelling nog open ligt en dus ook niet op voorhand vaststaat of wel of niet een huurwaardekapitalisatiemethode wordt gebruikt, de Inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de huurcontracten van belang zouden kunnen zijn voor de belastingheffing van belanghebbende.’

Delen op social media: