030 - 820 00 20
Menu

Investeringsaftrek

7 maart 2018

Soms komt het voor dat u werkzaam bent in een samenwerkingsverband en zowel in de samenwerking als buiten de samenwerking om investeringen doet. Zeker in 2013 speelde dit vaak bij de aankoop door een maat van een maatschap van een milieuvriendelijke auto waar investeringsaftrek over geclaimd kon worden. De investeringsaftrek kan in zo’n geval op meerdere manieren berekend worden. Recent is er een uitspraak geweest van de belastingrechter die gunstig is voor belastingplichtigen.

De casus was als volgt. Een maatschap van 6 maten investeerde in dentale equipment voor € 40.517. Een van de maten had ook een milieuvriendelijke auto gekocht voor € 56.515. De belastinginspecteur berekende de investeringsaftrek als volgt: € 56.515 + € 40.517 = € 97.032 aan totale investeringen. Daarover krijg je € 15.470 investeringsaftrek en dat is 15,94% van de investering.De maat kreeg dat percentage aftrek over € 40.517 x 1/6 + € 56.515 en hij kwam daarmee uit op € 10.085 aftrek.De belastingadviseur had echter gezegd dat de totale investering van € 56.515 + 1/6 x € 40.517 op zichzelf recht geeft op € 15.470 aan investeringsaftrek volgens de daarvoor geldende tabellen.

In de procedure ging het om de wijze van berekenen. Is het systeem van de inspecteur leidend of het systeem van de belastingadviseur. Gelukkig kreeg de belastingadviseur gelijk omdat de wettekst op dit punt onvolledig is. Van helder berekende in dit soort gevallen ook altijd de aftrek op de meest gunstige wijze dus er is geen verdere actie nodig. Helaas heeft de staatssecretaris cassatie ingesteld tegen de uitspraak, zodra daar meer over bekend is zullen wij opnieuw informeren.

Delen op social media: