030 - 820 00 20
Menu

NZA heeft monitor mondzorg 2018 gepubliceerd

7 augustus 2018

De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert periodiek haar monitor mondzorg. Deze monitor brengt de ontwikkelingen in de mondzorg tussen 2013 en 2016 in kaart. Daarbij wordt gekeken naar tarief- en omzetontwikkeling, de effecten van beleidswijzigingen en de verschillen tussen aanbieders van mondzorg. Conclusie van de NZA is dat de omzet in de periode 2013-2016 gemiddeld per patiënt toeneemt terwijl de tarieven in diezelfde periode zijn gedaald. Omzetstijging bij orthodontie is daarbij relatief het grootste.

De monitor bevat diverse relevante indicatoren en gemiddelden. Zie voor het brondocument: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_243564_22/1/

Delen op social media: