030 - 820 00 20
Menu

Ook buitenlandse bankrekeningen moeten aangegeven worden

6 november 2018

Iemand die woont in Nederland moet in box III al het vermogen opgeven, waar dat ook ter wereld wordt aangehouden. Hierover bestaan hardnekkige misverstanden.
Zeer onlangs is er weer een uitspraak geweest van een Rechtbank waarin een door de belastingdienst opgelegde boete in stand is gebleven. Het ging om een belastingplichtige die woonde en werkte in Nederland, maar in Duitsland een bankrekening had. Dat saldo had de betreffende persoon niet opgegeven in zijn aangifte omdat hij dacht dat dat niet nodig was. De inspecteur corrigeerde de aangifte en legde 100% boete op, uiteindelijk verminderd tot 40%. De Rechtbank zag geen aanleiding om deze boete te verminderen.
Het is dus belangrijk om alle vermogensbestanddelen waar ook ter wereld aan te geven. Bij het maken van de aangifte kan vervolgens worden beoordeeld of het verdrag met het “andere” land aanleiding geeft voor een vrijstelling in Nederland. Dat is bijna altijd zo met onroerende zaken (bijvoorbeeld een tweede huis in het buitenland) maar bijna nooit met een bankrekening.

Delen op social media: