030 - 820 00 20
Menu

Rapport varianten kwalificatie arbeidsrelatie

23 mei 2017

Op 22 mei 2017 heeft een groep ambtenaren van diverse ministeries een rapport gepubliceerd waarin 10 varianten worden genoemd voor nieuwe wetgeving. Deze zou de problemen met de wet DBA moeten oplossen. Ook concluderen de ambtenaren dat zzp-ers als groep geen opdrachten hebben verloren door de nieuwe wet DBA. Het is aan het nieuwe kabinet om een keuze te maken uit de 10 varianten, of met hun eigen variant te komen. Wat dit rapport betekent voor de gedoogperiode die tot 31-12-2017 loopt is nog niet bekend.

Volgens de ambtenaren zijn dit de 10 mogelijke varianten:

  • handhaven per 1 januari 2018, dit is een nuloptie waarbij de huidige wet DBA blijft bestaan
  • een nieuwe vorm van een webmodule waarmee een opdrachtgever kan bepalen of zijn ZZP’er wel of niet in dienstbetrekking werkt
  • de aanbevelingen van de commissie Boot volgen, waarbij in ieder geval sprake is van een dienstbetrekking als sprake is van een bepaalde duur, een bepaald tarief of sprake is van kernactiviteiten
  • de aanbevelingen van de commissie Boot volgen, maar dan omgekeerd door de opdrachtgever zekerheid te bieden dat men geacht wordt niet in dienstbetrekking te werken als aan de drie hier voor genoemde criteria wordt voldaan
  • in de wet opnemen dat er standaard sprake is van een dienstbetrekking als er feitelijk persoonlijk arbeid verricht wordt
  • het aanpassen van het begrip fictieve dienstbetrekking
  • per sector bepalen dat bepaalde groepen altijd in een dienstbetrekking werken
  • een regeling waarbij de “bovenkant” van de markt zelf mag kiezen tussen dienstbetrekking of ondernemerschap
  • een ondernemersverklaring voor een kleine groep ondernemers (variant van de oude VAR) waarbij intensievere controle aan de beginfase plaatsvindt

Alle verschillende regelingen hebben voor- en nadelen en het is de vraag of één van de varianten op zichzelf kan worden ingevoerd. Waarschijnlijk zal voor een combinatie gekozen moeten worden.

Wat dit voor zelfstandig werkende zorgverleners betekent is niet duidelijk. De optie om zelf te kunnen kiezen aan de bovenkant van de markt zou als positief uitgelegd kunnen worden, maar er zijn ook een aantal opties die ook voor zorgverleners vrijwel zeker tot een dienstbetrekking zullen leiden. Het blijft in ieder geval belangrijk om bij lange termijnbeslissingen de te verwachten aanpassingen in de wet mee te nemen.

Het rapport vindt u via deze link

Delen op social media: