030 - 820 00 20
Menu

Voor zomervakantie meer duidelijkheid over DBA

1 mei 2017

Voor veel ZZP-zorgverleners is de wet DBA erg belangrijk. Van helder heeft daar al veel over gepubliceerd en vorig jaar twee druk bezochte klantenavonden over gehouden. Zie daarvoor ook elders op deze site. De handhaving van de wet is opgeschort tot 1 januari 2018 zodat opdrachtgevers in principe geen risico’s lopen. Opdrachtnemers krijgen mogelijk wel te maken met controle van hun aangifte inkomstenbelasting. Dan is niet zeker of men nog wel als ondernemer geaccepteerd wordt.

De hierboven genoemde zekerheid voor opdrachtgevers geldt tot 1 januari 2018 en alleen als men niet kwaadwillend is. Dus met opzet een situatie van schijnzelfstandigheid handhaaft terwijl men weet dat er een dienstbetrekking is. Dit zal in de situaties waarin met een modelovereenkomst voor de zorg wordt gewerkt, niet snel het geval zijn.

Reden voor de opschorting van de handhaving door de Belastingdienst is onder andere een onderzoek naar hoe de begrippen ‘gezagsverhouding’ en ‘vrije vervanging’ concreter kunnen worden ingevuld. De huidige wetgeving over dienstbetrekkingen dateert nog uit de vorige eeuw en het is duidelijk dat de samenleving erg verandert is en er een veelheid aan nieuwe verhoudingen is ontstaan. Dat onderzoek is nu bijna afgerond.

Nu de resultaten van dit onderzoek niet al te lang meer op zich laten wachten, wil staatssecretaris Wiebes van Financiën nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer meer duidelijkheid geven over het verdere traject. Dan zal ook blijken of de handhaving nog verder wordt opgeschort dan 1 januari 2018. In ieder geval moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers voldoende tijd krijgen om zich aan te passen.

Delen op social media: