030 - 820 00 20
Menu

ZZP-er: één grote opdrachtgever, en toch ondernemer!

21 augustus 2018

Nederland kent ruim een miljoen ZZP-ers. Die mannen en vrouwen willen allemaal als ondernemer worden behandeld door de Belastingdienst. Bij de beoordeling van het fiscaal ondernemerschap is het aantal opdrachtgevers een belangrijk criterium. Hof Den Haag heeft dat recent genuanceerd: een paprikadraaier met één grote opdrachtgever, goed voor 90% diens omzet, werd als ondernemer aangemerkt.

Het Haagse Hof legt het ondernemersbegrip ruim uit door de paprikedraaier te kwalificeren als beoefenaar van een zelfstandig beroep. Bij dat ondernemerschap is bepalend dat de belastingplichtige zijn werkzaamheden zelfstandig voor eigen rekening en risico verricht én dat hij ondernemersrisico loopt. Het investeren in activa is daarbij minder van belang, en – zo blijkt uit deze uitspraak – ook het aantal opdrachtgevers.

Uit deze uitspraak blijkt maar weer dat ZZP-ers de gemoederen in Den Haag bezig blijven houden. De beoordeling van het ondernemerschap blijkt ook nu nog steeds niet éénduidig te beantwoorden en afhankelijk is van diverse feiten en omstandigheden.

Delen op social media: