030 - 820 00 20
Menu

Actueel

NZA heeft monitor mondzorg 2018 gepubliceerd

07/08/2018
De Nederlandse Zorgautoriteit publiceert periodiek haar monitor mondzorg. Deze monitor brengt de ontwikkelingen in de mondzorg tussen 2013 en 2016 in kaart. Daarbij wordt gekeken naar tarief- en omzetontwikkeling, de effecten van beleidswijzigingen en de verschillen tussen aanbieders van mondzorg....
Lees verder...

Kamerbrief over DBA en werken als zelfstandige

04/07/2018
Op 21 juni 2018 heeft het ministerie van SZW een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de Wet DBA en de uitwerking van maatregelen voor het “werken als zelfstandige”. Zoals bekend wordt er door de regering gewerkt aan nieuwe...
Lees verder...

Nog voor zomerreces opheldering over vervanging Wet DBA

27/06/2018
Minister Koolmees legt de Tweede Kamer nog voor het zomerreces voor wat hij in gedachten heeft om de Wet DBA te vervangen. Voor het overleg krijgen de parlementariërs nog een schriftelijke uiteenzetting van zijn plannen in een zogeheten ‘hoofdlijnenbrief’. Aanvankelijk...
Lees verder...

De barbecue en de fiscus

07/06/2018
De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers veelal als personeelsuitje een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers is de werkkostenregeling (WKR) hierop van...
Lees verder...

bezwaar tegen de heffing in box III

04/06/2018
Tot 1 januari 2017 werd de heffing over het vermogen in box III vastgesteld op basis van een verondersteld rendement van 4% over het vermogen. Dit rendement werd de laatste jaren door vele belastingplichtigen niet gehaald. Dat kan leiden tot...
Lees verder...

De fiscus zal rekening-courant positie DGA in de toekomst kritischer beoordelen

29/05/2018
Uit openbaar gemaakte documenten blijkt hoe de Belastingdienst omgaat met een lening van de DGA van zijn BV. Beoordeling geldlening Waar kijkt de Belastingdienst naar om te beoordelen of de lening realiteitswaarde heeft? Wanneer loopt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) het risico...
Lees verder...

Zijn uw dinerbonnen op orde?

16/05/2018
Als ondernemer heeft u regelmatig zakelijke lunches en/of diners met zakenrelaties, collega’s enzovoorts. De kosten daarvan kunt u als praktijkkosten opvoeren, u moet dan wel het zakelijk karakter van deze uitgaven kunnen onderbouwen. Wanneer de belastingdienst deze kosten nader onderzoekt,...
Lees verder...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

09/05/2018
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Tegelijk stelt de AVG ook hogere eisen aan de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en...
Lees verder...