030 - 820 00 20
Menu

Actueel

De barbecue en de fiscus

07/06/2018
De zomer nadert en daarmee staat de vakantieperiode weer voor de deur. Ter afsluiting van de voorjaarsperiode organiseren werkgevers veelal als personeelsuitje een bedrijfsbarbecue. Zoals dat geldt voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers is de werkkostenregeling (WKR) hierop van...
Lees verder...

bezwaar tegen de heffing in box III

04/06/2018
Tot 1 januari 2017 werd de heffing over het vermogen in box III vastgesteld op basis van een verondersteld rendement van 4% over het vermogen. Dit rendement werd de laatste jaren door vele belastingplichtigen niet gehaald. Dat kan leiden tot...
Lees verder...

De fiscus zal rekening-courant positie DGA in de toekomst kritischer beoordelen

29/05/2018
Uit openbaar gemaakte documenten blijkt hoe de Belastingdienst omgaat met een lening van de DGA van zijn BV. Beoordeling geldlening Waar kijkt de Belastingdienst naar om te beoordelen of de lening realiteitswaarde heeft? Wanneer loopt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) het risico...
Lees verder...

Zijn uw dinerbonnen op orde?

16/05/2018
Als ondernemer heeft u regelmatig zakelijke lunches en/of diners met zakenrelaties, collega’s enzovoorts. De kosten daarvan kunt u als praktijkkosten opvoeren, u moet dan wel het zakelijk karakter van deze uitgaven kunnen onderbouwen. Wanneer de belastingdienst deze kosten nader onderzoekt,...
Lees verder...

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

09/05/2018
Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG versterkt de positie van mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt (betrokkenen). Tegelijk stelt de AVG ook hogere eisen aan de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens en...
Lees verder...

Tandarts-implantoloog mag woning tot het zakelijke vermogen rekenen

01/05/2018
Een tandarts-implantoloog drijft zijn praktijk in de vorm van een eenmanszaak. Deze praktijk is gevestigd op het adres X. In een andere in de buurt gelegen plaats heeft de implantoloog een duur huis laten bouwen waarin hij vanaf maart 2012...
Lees verder...

Vermijd 8% belastingrente op VPB-aanslagen

16/04/2018
De Belastingdienst brengt – nog steeds – een belastingrente van maar liefst 8% in rekening op aanslagen vennootschapsbelasting. Als u die rentelast wilt vermijden moet uw BV tijdig aangifte doen, ofwel op tijd een voorlopige aanslag vragen. Belangrijke data zijn...
Lees verder...

De bijtelling elektrische auto van de zaak wijzigt vanaf 2019

10/04/2018
Met ingang van 1 januari 2019 wijzigen de bijtellingsregels voor “de auto van de zaak. Voor een elektrische auto geldt, afhankelijk van de cataloguswaarde, vanaf 2019 een hogere bijtelling. Ten aanzien van de bijtelling voor de auto van de zaak...
Lees verder...