030 - 820 00 20
Menu

Medisch specialisten

De medische specialisten kennen financieel roerige tijden. De omzetting van de traditionele maatschappen naar de medisch specialistische bedrijven en nieuwe samenwerkingsvormen hebben veel impact gehad. Veel medisch specialisten werken inmiddels  vanuit een B.V. Wat gaat er de komende jaren gebeuren? Blijven de fiscale ondernemersfaciliteiten overeind?  Is de B.V. nog nodig? Zijn er wellicht kansen om (ook) extramuraal te gaan werken. Zal de wetgeving rondom WTZI-instellingen verder worden aangescherpt? Voor iedere medisch specialist is deskundige begeleiding noodzakelijk.

De intramuraal werkende medisch specialist

Voor de intramuraal werkende specialist verzorgen wij de jaarrekening en belastingaangifte. Daarbij maken wij gebruik van een modern online boekhoudsysteem zodat dit zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Wij benaderen uw cijfers altijd vanuit de totale financiële planning. En zorgen er dus voor dat u altijd een goed beeld heeft van uw financiële toekomst. Niet alleen voor het praktijkdeel maar juist ook voor het privé-deel.
Veel medisch specialisten werken met een BV. Deze BV is nieuw en wordt als ingewikkeld ervaren. Daarom zorgen wij er voor dat wij genoeg tijd nemen om aan u uit te leggen hoe “de BV werkt”. Uiteraard gaan wij daarbij ook uitvoerig in op alle fiscale mogelijkheden. Kunt u uw woningfinanciering aflossen via de BV? Hoe zit dat precies met het gebruikelijk loon? En wat is een rekening-courant bij uw B.V. ?

De extramuraal werkende medisch specialist

Als extramuraal werkzame specialist heeft u te maken met bijzonder ingewikkelde regelgeving onder meer over de WTZI-instellingen. Van helder is op de hoogte van deze regelgeving. Een van de aandachtsgebieden is een juiste administratie waarbij de geldstromen vanwege de verzekerde zorg goed te onderscheiden blijven van de geldstromen voor niet-verzekerde zorg. Onze online boekhoudprogrammatuur kan hierbij van dienst zijn. Wij helpen u bij het opzetten of aanpassen van een administratie zodat het mogelijk is om periodiek (tussentijdse) cijfers op te leveren. Mede op basis van die cijfers kunt u tijdig bijsturen. Uiteraard zorgen wij jaarlijks voor de jaarstukken en fiscale aangifte. Ook voor WTZI-instellingen (de voormalige ZBC’s). In sommige gevallen moeten de jaarstukken van de instelling voorzien worden van een accountantsverklaring. Van helder kan daar tijdig voor zorgdragen.

Medisch specialistische bedrijven

Wij werken voor een aantal medisch specialistische bedrijven. In samenwerking met een veelal eigen administrateur stellen wij de jaarstukken samen. Daarbij hebben wij veel aandacht voor een zo duidelijk mogelijke presentatie en zorgen wij ervoor dat de verschillende eigen accountants van de medisch specialisten gemakkelijk een aansluiting kunnen maken. Omdat wij werken met diverse online programmatuur kan de administratie van het MSB tegen lage kosten gevoerd worden. Op verzoek kunnen wij deze dienstverlening ook uit handen nemen.