030 - 820 00 20
Menu

Financiële planning

Van helder is ook actief op het gebied van financiële planning. In principe monitoren wij uw financiële planning doorlopend en proberen wij alle –fiscale en bedrijfseconomische beslissingen – te relateren aan uw planning. Maar ook een eenmalige planning. Wij inventariseren eerst uw huidige situatie en kijken dan of uw wensen en doelstellingen haalbaar zijn. Dat doen we niet met een ingewikkeld rapport. Voor u is het duidelijker als wij deelvragen beantwoorden. Kunt u bijvoorbeeld stoppen op 60-jarige leeftijd? Wat hebben uw nabestaanden te besteden als u morgen zou overlijden? Wat heeft u te besteden als u morgen arbeidsongeschikt zou worden? Kunt u de studie van uw kinderen betalen? Van helder geeft u een duidelijk antwoord op dergelijke vragen.