030 - 820 00 20
Menu

Huisartsen

Binnen de huisartsenzorg komt een grote variatie aan praktijkvormen voor. Van de meer traditionele solopraktijk, diverse HOED-constructies, huisartsenposten, anderhalve lijnscentra etc. Wij hebben ervaring met al deze praktijkvormen en richten ons altijd op het totaalbeeld. Het is voor u als huisarts belangrijk om niet alleen te weten hoe uw praktijk draait maar ook om een beeld te hebben van uw financiële planning op lange termijn.

In opleiding

Onder meer in de kaderopleiding voor huisartsen in het LUMC verzorgen wij workshops waarin ingegaan wordt op financieel management in brede zin. Wij gaan daarbij in op de wijze waarop u een jaarrekening moet lezen maar ook hoe u een goede begroting opstelt en welke rol de zogenaamde Key Performance Indicatoren spelen.  Ook gaan wij in op het berekenen van de kostprijs van een huisartsenpraktijk. Wij hebben daarvoor ook rekenmodellen beschikbaar.

De fase als praktijkmedewerker of waarnemer

Als praktijkwaarnemer was het werken met een overeenkomst van opdracht en een VAR-WUO de standaard. Na mei 2016 is er nieuwe wetgeving (de wet DBA) en ligt alles anders.  Wij informeren u wat voor u de beste aanpak is. Niet alleen over alle fiscale aspecten maar er is ook ruim aandacht voor het arbeidsrechtelijke deel. Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of moet u dat zelf regelen?  Ook de financiële aspecten komen aan bod. Wat houdt u uiteindelijk over als te besteden inkomen? En hoe groot is het verschil tussen het besteedbaar inkomen bij een arbeidsovereenkomst en het werken als ZZP’er ? Moet u zich aanmelden bij de Stichting Pensioenfonds Huisartsen ?

Praktijkhouders

Als u  ondernemer bent met een eigen praktijk, al dan niet in samenwerking met anderen, wordt u in de volle breedte geconfronteerd met een scala aan wet- en regelgeving. Van helder begeleidt u in de volle breedte  met al  uw financiële zaken.  Naast de traditionele ondersteuning van de administratie, jaarrekening en fiscale aangifte hebben wij bijzondere aandacht voor de bedrijfseconomische aspecten van de praktijk. Het voeren van de administratie en opstellen jaarrekening proberen wij zoveel mogelijk te automatiseren.  Ons online boekhoudprogramma koppelt bijvoorbeeld automatisch met Promedico waardoor geen dubbel werk nodig is. Daarbij streven wij ernaar per kwartaal een dashboard bij te werken zodat u precies weet hoe uw praktijk er voor staat. Maar wij kijken daarbij ook naar uw privé financiële planning.