030 - 820 00 20
Menu

Accountancy

Als zorgprofessional moet u ieder jaar uw jaarstukken en een fiscale aangifte opstellen. Van helder kan daar uiteraard voor zorgen. Wij werken efficiënt en verrichten niet meer werkzaamheden dan noodzakelijk als het gaat om de jaarstukken. Wij proberen uw administratie zodanig met u in te richten dat deze voor u zoveel mogelijk informatie geeft maar ook goed aansluit bij systemen die wij gebruiken om uw jaarstukken en aangifte op te stellen. Daarmee houden we uw kosten zo laag mogelijk. Onze toegevoegde waarde komt uit onze adviezen en uit het bespreken van de informatie die u uit de jaarstukken kunt halen. Niet uit het maken van de jaarstukken zelf.

Als het nodig is kunnen wij zorgen voor alle vormen van accountantsverklaringen, behalve verklaringen die horen bij wettelijk verplichte controles. Verklaringen die moeten worden afgegeven voor WTZI-instellingen en verklaringen vanwege vrijwillige controles kunnen wij wel afgeven.

Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen in de accountancy. Zo lopen er vanuit de overheid diverse projecten waarmee beoogd wordt cijfers makkelijker te kunnen uitwisselen (SBR, taxonomie).