030 - 820 00 20
Menu

Mondzorg

Tot deze sector rekenen wij de tandartsen, orthodontisten, kaakchirurgen, mondhygiënisten en de tandarts-specialisten.  De mondzorg is de afgelopen jaren nadrukkelijk in beweging,  met behoorlijke financiële impact. Denk daarbij aan het experiment met de vrije prijzen in 2012, het kostenonderzoek in 2013-2014, de problematiek met de Wet DBA en de praktijkmedewerkers etc. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en informeren onze klanten pro actief. Wij organiseren ieder jaar klantenavonden, schrijven actuele berichten op onze site en geven vele externe presentaties.

De fase als praktijkmedewerker of waarnemer

Als praktijkmedewerker  was het werken met een overeenkomst van opdracht en een VAR-WUO de standaard. Na mei 2016 is er nieuwe wetgeving (de wet DBA) en ligt alles anders.  Wij informeren u wat voor u de beste aanpak is. Niet alleen over alle fiscale aspecten maar er is ook ruim aandacht voor het arbeidsrechtelijke deel. Bent u verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid of moet u dat zelf regelen? Geniet u ontslagbescherming bij opzegging van de overeenkomst of kan de opdrachtgever deze zonder verdere gevolgen beëindigen? Ook de financiële aspecten komen aan bod. Wat houdt u uiteindelijk over als te besteden inkomen? En hoe groot is het verschil tussen het besteedbaar inkomen bij een arbeidsovereenkomst en het werken als ZZP’er ? De afgelopen jaren hebben vele “startende tandartsen” gekozen voor van helder. Wij werken inmiddels met bijna 400 starters samen en verzorgen voor deze groep jaarstukken en belastingaangiften.

Praktijkhouders

Als u  ondernemer bent met een eigen praktijk, al dan niet in samenwerking met anderen, wordt u in de volle breedte geconfronteerd met een scala aan wet- en regelgeving. Van helder begeleidt u in de volle breedte  met al  uw financiële zaken.  Naast de traditionele ondersteuning van de administratie, jaarrekening en fiscale aangifte hebben wij bijzondere aandacht voor de bedrijfseconomische aspecten van de praktijk. Het voeren van de administratie en opstellen jaarrekening proberen wij zoveel mogelijk te automatiseren.  Daarbij streven wij ernaar per kwartaal een dashboard bij te werken zodat u precies weet hoe uw praktijk er voor staat. Maar wij kijken daarbij ook naar uw privé financiële planning. Omdat wij werken voor grote aantallen praktijken (zowel tandartsen als orthodontisten) hebben wij een benchmark kunnen opbouwen met daarin de cijfers van andere praktijken. Wij kunnen dan ook laten zien hoe  uw cijfers zich verhouden ten opzichte van de benchmark. Wat zijn de gevolgen voor uw praktijk en wat gebeurt er met uw winst bij aanpassingen in de tariefsopbouw? Hoe moet u omgaan met praktijkmedewerkers die eerst ZZP-er waren met een VAR-WUO en door gewijzigde wetgeving misschien in loondienst moeten? Wij hebben diverse uitgebreide rekenmodellen beschikbaar om te kijken welk percentage u een medewerker kunt betalen. Ook kunnen wij gemakkelijk doorrekenen wat u moet vragen wanneer u een behandelkamer of –stoel gaat verhuren.
Kaakchirurgen hebben vrijwel altijd een overeenkomst met het ziekenhuis waarin ze werken.  Soms een rechtstreeks overeenkomst maar vaak ook via het Medische Specialistische Bedrijf. Wij zijn uiteraard bekend met deze structuren en hebben voor diverse maatschappen onderhandelingen gevoerd.

Kopen of verkopen van uw praktijk

Naast de normale jaarlijkse advisering en financiële planning houden wij ons ook bezig met vestigingsbegeleiding. Wij hebben veel ervaring met verkoop van praktijk aan ketens maar ook met het vormen van samenwerkingsverbanden. Uiteraard begeleiden wij u ook bij de koop van een praktijk. Wij voeren onderhandelingen, maken overnamecontracten en kunnen behulpzaam bij contacten met de bank voor het krijgen van een financiering.